window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-88346160-1');
/Regulamente
Regulamente2019-07-30T12:11:18+00:00

Regulamentul Oficial al concursului

Art. 1 – Organizatorii si Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale

Concursul, denumita in continuare „Campania”, este organizat si desfasurat de SC Green Light Alternatives SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/13401/2016, CUI RO36626561.

1) Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit in continuare Regulamentul Oficial) este finala si obligatorie pentru participanti;

2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”);

3) Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei;

4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art. 2 – Teritoriul si durata de desfasurare a Campaniei

1) Campania este organizata si se desfasoara pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/LedItUpRO/, in perioada 30 iulie 2019, ora 16:00 – 13 august 2019, ora 23:59.

Art. 3 – Dreptul de participare

1) Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) care, la data inscrierii, au implinit varsta de cel putin 18 ani.

2) Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

  • angajatii companiei SC Green Light Alternatives SRL;
  • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei.

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

Art. 4 – Mecanismul Campaniei Promotionale

Pentru a participa la prezenta Campanie Promotionala participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

  • Sa plaseze o comanda pe site-ul http://www.leditup.ro folosind codul promotional “CONCURS-LEDITUP”;
  • Sunt eligibile doar comenzile care au fost finalizate (indiferent de valoare), achitate iar produsele au ajuns in posesia clientilor.

Nu vor fi luate in considerare inscrierile transmise in urmatoarele conditii:

  • Comenzile nu includ codul promotional “CONCURS-LEDITUP”;
  • Comenzile au fost finalizate si anulate ulterior fie de client, fie de reprezentantii LED IT UP;
  • Comenzile multiple efectuate de acelasi utilizator (un utilizator va avea o singura sansa de a castiga premiul final, indiferent de numarul de comenzi plasate in intervalul de desfasurare al concursului).

In conditiile in care produsele comandate au fost desigilate si returnate in termen de 7 zile de la primirea lor, conform politicii de returnare a produselor prezentata pe site, comanda respectiva nu va mai fi inclusa in tragerea la sorti.

De asemenea, nu vor fi incluse in tragerea la sorti comenzile pentru care produsele sigilate au fost returnate in termen de 15 zile de la primirea lor, conform politicii de returnare a produselor prezentata pe site.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a ultizatorilor ce nu respecta cerintele concursului.

Prin inscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garanteaza ca are varsta minima implinita de 18 ani si ca poate dovedi ulterior cu acte.

Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament.

Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

Art. 5 – Premiile Campaniei Promotionale

Premiul oferit in cadrul prezentei Campanii Promotionale este urmatorul:

  • 1 x voucher cu o experienta Toyota Land Cruiser 100 Off-Road, cursa 40 de minute, instructor inclus, in cadrul Autocross Arena. Valoarea totala estimata a premiului: 450 lei.

1) Premiile se acorda conform mecanismului descris in prezentul Regulament.

2) Valoarea totala estimata a premiilor este de 450 lei cu TVA inclus.

3) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

4) Nu se poate acorda contravaloarea in bani sau produse a premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite in cadrul prezentei Campanii.

Art. 6 – Desemnarea, validarea si publicarea castigatorilor

6.1. Desemnarea castigatorilor:

Stabilirea castigatorului se va face prin tragere la sorti, iar extragerea va fi automatizata, prin intermediul random.org, dintre toti participantii eligibili inregistrati.

6.2 Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.

Ulterior desemnarii castigatorilor, organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 3 de mai sus;

Inscrierea in Campanie sa se realizeze conform Art. 4 de mai sus;

– Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 4 de mai sus;

– Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in momentul inmanarii premiului.

– Premiul va intra doar in posesia persoanei pe numele careia s-a realizat comanda.

Rezultatul extragerii va fi publicat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/leditupro in termen de 15 zile de la incheierea concursului.

Premiile vor fi inmanate castigatorilor fie personal, la sediul organizatorului, fie prin curier.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu doreste sa revendice premiul.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului inmanarii nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 7 – Responsabilitate

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si / sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda / anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceasta Campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul acestei Campanii va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatele de garantie.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor consursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

In cazul in care un castigator se afla in imposibilitatea fizica de a se deplasa, predarea premiului se poate face catre o persoana imputernicita de catre castigator.

Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului catre persoana imputernicita in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 8 – Prelucrarea datelor personale

Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantiideclara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a SC GREEN LIGHT ALTERNATIVES SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori.

De asemenea, prin bifarea casutelor corespunzatoare din formularul de inscriere sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate si utilizate in activitati de marketing.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Campanie.

Art. 9 – Litigiile si legea aplicabila

1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta din municipiul Bucuresti, de la sediul Organizatorului, in conformitate cu dreptul comun.

2) Legea aplicabila este legea romana.

Art. 10 – Incetarea campaniei

1) Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

  • Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

2) Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art. 11 – Alte Clauze

1) Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

2) Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

3) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

0
Pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe site-ul nostru, Led It Up utilizeaza fisiere de tip cookie. Prin continuarea navigarii pe site sau prin apasarea butonului “Am inteles”, esti de acord cu stocarea cookie-urilor primare si terte. Mai multe informatii gasesti in sectiunea Politica de Confidentialitate Settings Am inteles